L'ENERGIA SOLAR
El sol és una font d'energia neta , inagotable i gratuïta.

L’economia mundial es base en recursos energètics no renovables com ara el carbó, el petroli, el gas i l’urani. L’argument que justifica el canvi d’estratègia a favor de les energies renovables és la creixent degradació ambiental de la biosfera, es especial, l’amenaça cada vegada més palesa del canvi climàtic i el risc nuclear.
Es fa necessari accelerar la implantació de les energies renovables i, en especial, de l’energia solar en totes les seves formes i possibilitats. Tanmateix, també és imprescindible promoure l’eficiència energètica.

AVUI DISPOSEM DE LA TECNOLOGIA PER REDUIR A UNA QUARTA PART EL CONSUM ENERGÈTIC SENSE PERDRE QUALITAT DE VIDA
ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Permet cobrir les necessitats d'aigua calenta i calefacció que pugui tenir una casa.
Aigua calenta sanitària: 80%
Calefacció: 50%
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Instal·lació solar fotovoltaica de connexió a xarxa
Instal·lació de terra radiant a baixa temparatura
CLIMATITZACIÓ DE PISCINES

Escalfament de l'aigua de la piscina amb energia solar
ESQUEMA D'INSTAL·LACIÓ SOLAR

Amb acumulador solar
Caldera d'alt rendiment
Centraleta per a dos circuits
Aigua calenta i calefacció
Avui els plafons fotovoltaics tenen un alt interès econòmic, ja que l'energia elèctrica generada l'han d'adquirir les companyies i es garanteix el cobrament de l'energia elèctrica generada a un preu del 575% del preu mig de la tarifa (per al 2004 a 0,4144 €/kWh) o de referència de l'any anterior i durant 25 anys, i el 460% durant els anys posteriors. Això indica que la venda d'aquest tipus d'energia equival a cinc vegades el preu normal d'energia elèctrica de xarxa. Per tant, en aquest sentit, la rendibilitat d'una central fotovoltaica per exportació està garantida
DEMANI'NS PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
Plaça Coll i Dorca, 1 - Tel. 93 859 03 89 - Fax 93 859 13 89 - 08570 Torelló (Bcn)
E-mail: info@joanfajeda.com